Priebeh kurzu...

Navštíviť nás môžete v autoškole POHODA M&V od Pondelka do Stredy, od 12:30 do 16:30, (prípadne si môžme dohodnuť stretnutie po dohovore s nami na tel. číslach 0908 706 631 alebo 0901 707 787), kde si vypíšete prihlášku, prevezmete si tlačivo na potvrdenie k lekárovi a oboznámime Vás o najbližšom termíne začatia kurzu. Otvorenie kurzu možte sledovať buď na našej internetovej stránke alebo na FB. Na otvorení kurzu sa dohodneme na najbližších teóriách, ktoré vykonávame dva krát do týždňa pre každý kurz po dohode s absolventmi kurzu.

 


Po otvorení kurzu a zaradení,  každý absolvuje teóriu, kde preberieme TVV - teóriu vedenia vozidla
 

Potom sa prakticky oboznámime s vozidlom - na prvej hodine na autocvičiskuPo oboznámení sa s vozidlom začínajú praktické jazdy na autocvičisku

...či mrzne, či sneží, či za dažďa, či za sucha, náš výcvik stále beží... ...slalom okolo kužeľov, dopredu...
...slalom dozadu so zacúvaním do garáže... ...parkovanie spredu...

 

Každý absolvuje TVV-teórie vedenia vozidla , PCP - pravidla cestnej premávky, ZBJ - zásady bezpečnej jazdy (kde sa učíme správne ovládanie vozidla v kritických chvíľach) a NVÚ - konštrukciu a údržbu

Spolu 12 hodín po 3 vyučovacie hodiny (1 vyučovacia hodina trvá 45 minút).

Po prebratí 50% učiva a absolvovaní výcviku na autocvičisku, sa presúvame na praktické jazdy von mimo obce, kde si precvičíme radenie rýchlosti, zvykáme si na premávku a zameriavame sa my inštruktori na odbúravanie stresu.


   
...prvá trasa smer Žemberovce, Kmeťovce, Nová Dedina, Podlužany smer Levice (na tejto trase sa učíme správne udržiavanie sa vo svojom smere, radenie rýchlosti, podraďovanie)


 

  
  
...druhá trasa Hronské Kľačany smer Tlmače a z Tlmáč na Levice, kde sa pripravujeme na mesto. Na tejto trase si precvičujeme správanie sa v zákrutách, železničný priechod a na Tlmačskej ceste radenie rýchlosti (od 1 do 5) a správne ovládanie vozidla vo vyššej rýchlosti


 
Po absolvovaní  trás pokračujeme  výcvikom v meste. Najprv vykonávame výcvik v uličkách Levíc, kde sa naučíte správne vchádzanie do križovatky, radenie sa do jazdných pruhov, natáčanie sa a hlavne sa oboznamite s dopravnými značkami a križovatkami.......


...po  výcviku na uličkách  sa dostávame na križovatky do mesta, a tu vám ponúkame pár záberov (za daždivého počasia), trás, ktoré po čas výcviku absolvujete...

...smer nemocnica, správne obchádzanie stojacích vozidiel... ...touto cestou pokračujeme smerom na sídlisko Vinohrady... ...prikázaný smer obchádzania ostrovčeka...
     
 ...nácvik do jednosmernej ulice... ...a šups na kruhový objazd...  ... vychádzanie z kruhového objazdu je pre nás hračka-smerovka doprava a sme von...
...tu sa troška pohráme s kopčekom naučíme Vás super fintičku ... ...križovatka s dodatkovou tabuľkou s vyznačením tvaru križovatky ..... ...príraava do križovatky s neprehľadnou zákrutou....
...hups, obrubník, a super sme ho zvládli... ...jazda úzkymi uličkami... ...a pomaly sa blížime na väčšie križovatky...
... križovatky, po ktorých denne jazdíme, správne radenie sa do jazdných pruhov, pozor červená, stojíme...

...bývalá zložitá križovatka, z ktorej bolela každého hlava. už tu máme nový kruhový objazd...

 

Počas kurzu  absolvujete kurz prvej pomoci, vďaka ktorému Vám môžeme vydať osvedčenie o absolvovaní kurzu. Tento kurz zabezpečujeme autoškola Pohoda M&V. Kurz prvej pomoci sa vykonáva priamo u nás s profesionálnymi záchranármi. Jedine u nás KPP trvá 5.vyučovacích hodín! Každý, kto sa pripravuje u nás na KPP sa najprv zaregistruje na stránkde www.falck.sk, kde si vyplní testy a zároveň sa predprípravi na KPP.

    

 

 

...a sme na konci. Po absolvovaní Teoretickej časti, oboznámení sa s vozidlom, praktickej časti výcviku na autocvičisku, v miernej premávke a zvýšenej intenzite premávky a praktickej údržbe, nám na konci kurzu odovzdávate Tokén, ktorý získa každý účastnik kurzu.Slúži mu na prihlasovanie sa na Teorii a na praktické jazdy vo vozidle (počet jázd I.etapa-270minút  AC, II.etapa-540minút  jazdy, III.etapa-90 minút na AC, IV.etapa-540 minút jazdy a ešte 270 minút Flexi,ktoré zahrňa kombináciu mesto+cvičisko nácvik parkovania. Jazdíme  45minút´=1 vyučovacia hodina, 60 minút , 1hod. 30minút = 2 vyučovacie hodiny, alebo 2hod. 15minút = 3 vyučovacie hodiny). Minúty sa odratávajú zo systému vždy po odjazdení a hlavne po odpípaní sa Tokenom. Jazdy plánujeme na teórii,poprípade v skupine na wsp, ktoré prispôsobujeme voľnému času absolventa kurzu.Jazdíme od rána do večera, a tiež aj cez víkendy(víkendy len v prípade potreby).

 

Priebeh skúšky...

A máte to za sebou. Po úspešnom absolvovaní kurzu Vás prihlásime na skúšku, termín skúšky určí Dopravný inšpektorát v Leviciach. Skúšky sa vykonávajú podľa zákona č.9/2009 Z.z. o cestnej premávke . Pred skúškami minimálne 7 dní treba  priniesť skupina A - 16,50 € kolok (opravné 4€ kolok)skupina B33€ kolok (opravné 8€ kolok),, skupina harmonizovaný kód B/96 - 10 € kolok skúšky sa nerobia. Občiansky preukaz a ten, ktorý si rozširuje vodičský preukaz na skupinu B alebo  z B na A musí priniesť aj vodičský preukaz na skúšky.

V prípade ak skúšku nespravíte na prvý krát nič sa nedeje, máte ešte 3.opravné skúšky, ktoré musíte absolvovať do 6 mesiacov od Dátumu Prvej skúšky.  Kolok na opravné skúšky je v hodnote skupina B=8 Eur, skupina A=4 Eur.

 

Po úspešnom zvládnutí teoretickej časti(testu),praktickej časti na cvičisku ,praktickej časti v premávke.  Vás skúšobný komisár oboznámi o ďalšom kroku k prevzatiu si vodičského preukazu.

Ku ktorému Vám už teraz zo srdca blahoželáme a želáme veľa šťastia v živote a na cestách.

 

A zapamätajte si: JAZDITE TAKOU RÝCHLOSŤOU, AKOU DOKÁŽE LIETAŤ VÁŠ  STRÁŽNY ANJEL !