Kvalitný výcvik  s najlepšou cenou .... - cena kurzu je pohyblivá a stanovená dohodou v zmysle zákona o cenách č.18/1996 Zb.

Aktuálnu cenu kurzu sa dozviete najlepšie pri osobnom rozhovore, pretože je možné v niektorých prípadoch dostať aj zľavu

 

 

CENA kurzu zodpovedá kvalite kurzu

 

a počtu odjazdených jádz!

 

s možnosťou splátok bez navýšenia a zárukov všetkých odjazdených jázd!

 

 

 

  5- Dôvodov Prečo si vybrať práve Autoškolu POHODU 

 

 1. MLADÝ- PRIATEĽSKÝ-TRPEZLIVÝ-ZODPOVEDNÝ-ÚSTRETOVÝ

 

- PROFESIONÁLNY TÍM INŠTRUKTOROV/riek/

 

2.   CENA, KTORÁ ZODPOVEDÁ KVALITE VÝCVIKU

 

3.NOVÉ-KVALITNÉ-MODERNÉ-BEZPEČNÉ VOZIDLÁ

 

4. JAZDY MIMO OBCE, V OBCI . MOŽNOSŤ JÁZD NA Rychlostnej ceste

 

5.  JAZDY PRISPôSOBUJEME VÁŠMU ČASU

 

 

TEŠÍME SA NA VÁS

 

Ďakujeme