Tlačivká

Pri nástupe do kurzu si treba priniesť so sebou vyplnenú a potvrdenú lekársku prehliadku.